Mẫu hợp đồng đào tạo nghề Spa được cập nhật mới nhất 2022

mẫu hợp đồng đào tạo nghề spa
4.4/5 - (5 bình chọn)

Mẫu hợp đồng đào tạo nghề Spa là tài liệu cho phép bạn đào tạo các công việc về Spa. Văn bản này còn được gọi là hợp đồng thực tập hoặc hợp đồng học nghề Spa. Mục tiêu của Linh Anh Academy là cung cấp một hợp đồng minh bạch cho tất cả những ai muốn làm việc với tư cách là một chuyên gia được đào tạo trong lĩnh vực spa có sẵn như chuyên viên massage, chuyên viên thẩm mỹ, kỹ thuật viên làm móng, v.v.

 

1. Mẫu hợp đồng đào tạo nghề Spa mới nhất

phun xăm mẫu hợp đồng đào tạo nghề spa
Mẫu hợp đồng đào tạo nghề Spa mới nhất.

1.1 Các bên của hợp đồng đào tạo nghề Spa

               ĐƠN VỊ: ……                                             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                    —————                                                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                   ———————–

Số: ………………..

HỢP ĐỒNG ĐÀO TẠO NGHỀ

Hôm này, ngày ……. tháng ….. năm….., tại ……………………………………………………………………

Chúng tôi gồm: ……………………………………………………………………………………………………………

Bên dạy nghề: TRUNG TÂM DẠY NGHỀ

CÔNG TY: ……………………………………………………………………………………………………………………..

Đại diện: ……………………………………………………………………………………………………………………….

Chức vụ: ……………………………………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………………………………….

Điện thoại: …………………………………. Fax: …………………………………………………………………………

Mã số thuế: …………………………………………………………………………………………………………………..

Tài khoản số: …………………………………………………………………………………………………………………

Email: ……………………………………………………………………………………………………………………………

Bên học nghề:

Họ và tên: …………………………………………………………………………………………………………………….

Sinh ngày: ………… tháng ……….. năm …………

Trình độ văn hoá: …………………………………………………………………………………………………………..

Hộ khẩu thường trú tại: ………………………………………………………………………………………………….

Chỗ ở hiện tại: ………………………………………………………………………………………………………………..

Giấy tạm trú số ……………… do Công an ……………… cấp ngày ………. tháng …….. năm ………

Điện thoại: ………………………………….

Mang CMND: ………………………. hoặc hộ khẩu số: ……………………………………………………………..

Cấp ngày ……… tháng ……… năm ……… Tại: Công An……………………………………………………….

1.2 Nội dung và các điều khoản của hợp đồng

Thỏa thuận ký kết Hợp đồng đào tạo nghề Spa và cam kết làm đúng những điều khoản sau đây:

Điều 1: Nghề đào tạo

Công ty đào tạo nghề ……………………. cho anh (chị)  theo đúng hợp đồng số……..

Thời gian đào tạo: Từ ngày ………../………/…………đến ngày ………../………/…………..

Tương đương: ………..tuần;………..giờ.

Địa điểm học: Tại Trung tâm dạy nghề; – Công ty: …………………………………………….

Địa điểm học: Tại Trung tâm dạy nghề ……………………….. – Công ty: ……………………

Cơ sở 1: ………………………………………………………………………………………………………………

Cơ sở 2: ………………………………………………………………………………………………………………

Điều 2: Chế độ học nghề

1. Thời gian học nghề: .…….tháng (=…..tuần: =…….giờ)

2. Thời gian học trong ngày:

– Sáng từ: 8h00 đến 11h00

– Chiều từ: 14h00 đến 17h00

– Tối từ: 18h00 đến 21h00

3. Chế độ nghỉ ngày chủ nhật và tất cả các ngày Lễ Tết theo quy định của Nhà nước.

4. Phân chuyên ngành học 1 buổi/ngày.

5. Học sinh được cấp phát:

– Thẻ học viên;

– Tài liệu học tập phân Đại cương và chuyên ngành.

– Thẻ học viên;

6. Người học được học trong điều kiện an toàn và vệ sinh theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3: Chi phí đào tạo

Tổng chi phí đào tạo nghề là ………………………………………………….. đồng

(bằng chữ: ……………………………………………………………………………. đồng)

Điều 4: Trách nhiệm hoàn trả chi phí đào tạo

Trường hợp bên dạy nghề vi phạm các nghĩa vụ theo hợp đồng thì phải có trách nhiệm hoàn trả toàn bộ chi phí đào tạo cho bên học nghề.

Điều 5: Thời hạn người lao động cam kết phải làm việc cho người sử dụng lao động sau khi được đào tạo (4)

Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo nghề, người học nghề cam kết làm việc cho công ty với thời hạn ….…………………….. năm.

Điều 6: Nghĩa vụ, quyền hạn và quyền lợi của người học

1. Nghĩa vụ:

 • Người học phải làm đầy đủ thủ tục nhập học và đóng học phí theo quy định mới được vào học.
 • Trong học tập tuyệt đối chấp hành nội quy của lớp học, quy chế của Công ty và quy định của Pháp luật. Nếu vi phạm phải bồi thường toàn bộ học phí của khoá học và những tổn thất gây ra, đồng thời phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

2. Quyền hạn:

 • Học viên có quyền đề xuất, đóng góp ý kiến xây dựng để đảm bảo quyền lợi cho mình và xây dựng Công ty ngày càng phát triển.
 • Người nhập học hoặc đang học nếu vì lý do nào đó mà chưa tham gia học được thì Công ty sẽ xét để bảo lưu và được học lại (Thời gian bảo lưu không quá 03 tháng).

3. Quyền lợi:

 • Người học được học tập lý thuyết và thực hành nghề đảm bảo đủ thời gian, nội dung chất lượng theo chương trình của Công ty đã đề ra theo quy định của Bộ LĐTBXH.
 • Người học được kiểm tra trình độ lý thuyết, tay nghề và được cấp chứng chỉ theo quy định. Những học viên có kết quả học tập tốt có nguyện vọng sẽ được giới thiệu thực tập tại các cửa hàng sửa chữa bảo hành và tiếp tục đăng ký học các lớp học nâng cao.

Điều 7: Nghĩa vụ và quyền hạn của Trung tâm dạy nghề

1. Nghĩa vụ:

Thực hiện đầy đủ những điều kiện cần thiết đã cam kết trong hợp đồng đào tạo nghề để người học học tập đạt hiệu quả, bảo đảm theo hợp đồng đã ký.

2. Quyền hạn:

Công ty có quyền điều chuyển người học giữa các lớp và thay đổi, tạm hoãn, kỷ luật và chấm dứt hợp đồng với các trường hợp người học vi phạm hợp đồng theo quy định của Pháp luật.

Học viên được hoặc phải chấm dứt Hợp đồng đào tạo nghề trước thời hạn trong các trường hợp (có đầy đủ giấy tờ hợp pháp và có căn cứ rõ ràng) sau đây:

 • Đi nghĩa vụ quân sự;
 • Lý do sức khoẻ;
 • Vi phạm Pháp luật của Nhà nước và Quy chế của Trung tâm đào tạo.

Mẫu hợp người lao động được gửi đi đào tạo ở nước ngoài thì chi phí đào tạo còn bao gồm chi phí đi lại, chi phí sinh hoạt trong thời gian ở nước ngoài.

Trường hợp người sử dụng lao động tuyển người vào học nghề, tập nghề để làm việc cho mình, thì không được thu học phí.

1.3 Những điều khoản chung khác

Điều 8: Điều khoản chung

1. Những thỏa thuận khác:

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

2. Hợp đồng đào tạo nghề có hiệu lực từ ngày…..tháng…..năm……đến ngày ….tháng….năm….

Điều 9: Hợp đồng đào tạo nghề được lập thành 02 bản mỗi bên giữ một bản có giá trị như nhau.

 • 01 bản người học nghề giữ.
 • 01 bản Công ty ……………………………………………….. giữ.

Hợp đồng đào tạo nghề được làm tại: Công ty

Cơ sở 1:

Cơ sở 2:

 

   BÊN HỌC NGHỀ  BÊN DẠY NGHỀ

Ghi chú:

(1) Người sử dụng lao động tuyển người vào học nghề, tập nghề để làm việc cho mình, thì không phải đăng ký hoạt động dạy nghề và không được thu học phí. Hai bên phải ký kết hợp đồng đào tạo nghề. Hợp đồng đào tạo nghề phải làm thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản.

(2) Người học nghề, tập nghề trong trường hợp này phải đủ 14 tuổi và phải có đủ sức khoẻ phù hợp với yêu cầu của nghề, trừ một số nghề do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định.

(3) Chi phí đào tạo bao gồm: các khoản chi có chứng từ hợp lệ về chi phí trả cho người dạy, tài liệu học tập, trường, lớp, máy, thiết bị, vật liệu thực hành, các chi phí khác hỗ trợ cho người học và tiền lương, tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người học trong thời gian đi học. Trường hợp người lao động được gửi đi đào tạo ở nước ngoài thì chi phí đào tạo còn bao gồm chi phí đi lại, chi phí sinh hoạt trong thời gian ở nước ngoài.

Trường hợp người sử dụng lao động tuyển người vào học nghề, tập nghề để làm việc cho mình, thì không được thu học phí.

2. Khác biệt giữa mẫu hợp đồng đào tạo nghề Spa và thỏa thuận thực tập

Hợp đồng đào tạo và hợp đồng thử việc là các loại hợp đồng lao động có mối quan hệ mật thiết với người lao động. Tuy nhiên, hai hợp đồng này không đồng nhất với nhau. Với tư cách là chủ thể tham gia quan hệ lao động, việc phân biệt hai loại hợp đồng này là rất quan trọng.

hợp đồng đào tạo nghề spa
Khác biệt giữa mẫu hợp đồng đào tạo nghề Spa và thỏa thuận thực tập.

2.1 Thỏa thuận thực tập

 • Bản chất thỏa thuận thực tập

Bản chất thỏa thuận thực tập không được xác định cụ thể mà thay vào đó từ quy định tại Khoản 1 Điều 26 Bộ luật Lao động 2012, đây là hợp đồng có thời hạn thử việc theo thỏa thuận.

 • Nội dung của thỏa thuận thực tập

Nội dung của hợp đồng lao động sẽ dựa trên cơ sở cắt giảm một số yêu cầu. Tuy nhiên, yêu cầu cơ bản vẫn phải có các nội dung sau:

  • Tên, địa chỉ của người sử dụng lao động hoặc người đại diện theo pháp luật;
  •  Ngày tháng năm sinh, giới tính;
  •  Địa chỉ cư trú;
  • Số ID ( căn cước công dân ) hoặc giấy tờ hợp pháp khác của nhân viên;
  • Công việc và nơi làm việc;
  • Mức lương, hình thức trả lương, thời hạn trả lương và các khoản phụ cấp khác;
  • Thời gian để làm việc, thời gian để thư giãn.
 • Thỏa thuận thời gian hợp đồng

Để xác định thời gian làm việc theo Điều 27 Bộ luật Lao động 2012, các chuyên gia có thể sử dụng các phương pháp khác nhau. Về vấn đề này, thời gian thử việc của công việc tùy theo tính chất, mức độ phức tạp nhưng không được sử dụng cùng một công việc và đủ các điều kiện sau:

  • Đối với những công việc có chức danh nghề nghiệp yêu cầu trình độ chuyên môn kỹ thuật từ cao đẳng trở lên, thời gian theo thỏa thuận hợp đồng không quá 60 ngày.
  • Đối với các công việc có chức danh nghề nghiệp yêu cầu trình độ trung cấp chuyên môn kỹ thuật, trung cấp chuyên nghiệp, công nhân kỹ thuật, nhân viên nghiệp vụ, thời gian theo thỏa thuận hợp đồng không quá 30 ngày.
 • Tiền lương

Tùy thuộc vào lúc thỏa thuận với người sử dụng lao động.

 • Kết thúc hợp đồng

Hợp đồng chấm dứt khi công việc thử việc đạt yêu cầu và người sử dụng lao động giao kết hợp đồng với người lao động. Trong thời gian thử việc, mỗi bên có quyền huỷ bỏ thoả thuận thử việc mà không cần báo trước và không phải bồi thường nếu công việc thử việc không đạt yêu cầu mà hai bên đã thoả thuận.

2.2 Mẫu hợp đồng đào tạo nghề Spa

 • Bản chất

Theo như mẫu hợp đồng đào tạo nghề Spa theo Khoản 1 Điều 62 Bộ luật Lao động 2012 quy định rằng hợp đồng đào tạo có thể được hiểu là hợp đồng do hai bên ký kết trong trường hợp người lao động được đào tạo, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, đào tạo lại trong nước hoặc nước ngoài từ các ngân sách của người sử dụng lao động, bao gồm cả kinh phí do đối tác của người sử dụng lao động cung cấp.

 • Nội dung hợp đồng

Nội dung hợp đồng đào tạo nghề Spa phải được chia làm 2 bản, mỗi bên giữ 1 bản và bảo đảm đầy đủ các nội dung chủ yếu sau:

  • Nghề đào tạo;
  • Địa điểm, thời gian đào tạo;
  • Chi phí học nghề Spa;
  • Khoảng thời gian người lao động cam kết làm việc cho người sử dụng lao động sau khi được đào tạo;
  • Trách nhiệm của người sử dụng lao động bao gồm việc bồi hoàn chi phí đào tạo.
 • Thời gian theo thỏa thuận hợp đồng

Do những đặc điểm khác nhau giữa hợp đồng đào tạo và hợp đồng thử việc nên thời hạn thực hiện nội dung hợp đồng cũng sẽ khác nhau. Do đó, thời hạn của hợp đồng đào tạo do hai bên tự thỏa thuận và quyết định.

>> Xem thêm: Học nghề Spa trong bao lâu? Cách rút ngắn thời gian học

 • Tiền lương

Giả sử trong quá trình thực hiện hợp đồng lao động, nếu các đối tượng được đào tạo trực tiếp hoặc tham gia vào quá trình sản xuất. Doanh nghiệp sẽ trả theo tỷ lệ do hai bên thỏa thuận.

Mức lương này không cần đáp ứng yêu cầu về mức lương tối thiểu vùng; vì anh ta không phải là nhân viên chính thức của doanh nghiệp.

 • Kết thúc hợp đồng

Khi các bên chấm dứt hợp đồng đào tạo, theo Điều 3 Bộ luật lao động 2012 quy định thì chấm dứt hợp đồng lao động khi có đủ các điều kiện theo quy định của Bộ luật lao động 2012.

3. Linh Anh Academy cam kết đào tạo nghề Spa uy tín, hợp đồng minh bạch

Linh Anh Academy là trung tâm đào tạo việc làm Spa uy tín. Linh Anh Academy luôn tự hào chia sẻ với bạn về cam kết đào tạo Spa uy tín, các hợp đồng đào tạo nghề Spa minh bạch mà Linh Anh Academy đã thực hiện với nhiều học viên trong nhiều năm và hơn thế nữa.

đào tạo mẫu hợp đồng học nghề spa
Mẫu hợp đồng đào tạo nghề Spa – Linh Anh Academy cam kết đào tạo nghề Spa uy tín.

Tại Linh Anh Academy, chương trình học tập trung vào việc cung cấp cho học viên kiến thức và kinh nghiệm thực tế. Điều này có nghĩa là khi bạn hoàn thành khóa đào tạo của mình tại học viện của Linh Anh Academy, bạn sẽ được chuẩn bị để bắt đầu làm việc ngay lập tức và có trải nghiệm tốt nhất có thể trong lĩnh vực này.

Linh Anh Academy hy vọng với mẫu hợp đồng đào tạo nghề Spa được cập nhật mới nhất 2022 trên có thể giúp bạn trong việc soạn hợp đồng đào tạo Spa cho riêng mình. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc cần thêm thông tin, hãy liên hệ với Linh Anh Academy thông qua hotline 0936 397 666!

0936 397 666 ĐĂNG KÝ  0936 397 666